Henk Huizenga - Sales Representative Ottawa Valley Harvestore Systems Promoting: Huizenga Genealogy and Male Choruses.

Promoting Huizenga Genealogy. Ulrum, Emigrating . Ottawa Carleton Male Choir and Dutch Treat Singers,

Wiersum Genealogy produced be Lambert F Medendorp                        Henk   (Hendrik Ulfert)   Huizenga      

Aucktien Ulpherts, geb. omstr. 1655, † Eenrum. My second name Ulfert started here!

Parenteel van Peter Dercks Wyrsum

I. Peter Dercks Wyrsum, geb. omstr. 1650, † Eenrum 11 aug. 1712, tr. 1669 Aucktien Ulpherts, geb. omstr. 1655, † Eenrum.
Uit dit huwelijk:
1. Jacob Peters Wyrsema, geb. Eenrum na 1669.
2. Eltien Peters, volgt IIa.
3. Ulphert Peters, volgt IIb.

Notitie bij Peter Dercks: Voor 1679 Landbouwer op Oldenhuis onder Eenrum.
Notitie bij het huwelijk van Aucktien Ulpherts en Peter Dercks: Ook mogelijk dat deze beide Huismerken 142 en 143 GDW behoorden tot de voorfamilie van Pieter Dercks Wyrsum

IIa. Eltien Peters Wiersema, geb. Eenrum omstr. 1675, † vóór 1715, tr. omstr. 1698 Michiel Tjaarts, geb. omstr. 1670, † Saaxumhuizen, zn. van Tjaart Michiels en Trijntje Jacobs; hij hertr. 1715 Jantje Jacobs.
Uit dit huwelijk:
1. Tjaart Michiels, volgt IIIa.
2. Aafke Michiels, tr. Haye Derks.
3. Pieter Michiels.

Notitie bij Michiel Tjaarts: Landbouwer op Nienhuis onder Saaxumhuizen

IIIa. Tjaart Michiels, tr. N. Arents.
Uit dit huwelijk:
1. Eltje Tjaards, volgt IVa.
2. Auktjen Tjaarts.

Notitie bij Tjaart Michiels: Landbouwer op Oldenholm onder Saaxumhuizen

IVa. Eltje Tjaards, tr. Rijkel Rengers, zn. van Renger Rijkels en Anje Harms.
Uit dit huwelijk:
Tjaart Rijkels, volgt Va.

Notitie bij Rijkel Rengers: Van dezen stammen de Familie Rijkels af.

Va. Tjaart Rijkels, † 1811, tr. Hijktje Heines, dr. van Heine Ubels en Grietje Jans.
Uit dit huwelijk:
1. Heine Tjaarts Rijkels, geb. Warffum 31 juli 1780.
2. Eltje Tjaarts Rijkels, geb. Warffum 10 okt. 1790.
3. Jan Tjaarts, volgt VIa.
4. Grietje Tjaarts Rijkels, geb. Warffum 12 jan. 1793.
5. Rijkel Tjaarts, volgt VIb.

Notitie bij de geboorte van Eltje Tjaarts: Geboren op Smeersum

VIa. Jan Tjaarts Rijkels, geb. 13 febr. 1791, †?, tr. Warffum 2 april 1818 Stijntje Sijmens Neinoord, geb. 29 april 1798, †?, dr. van Sijmen Rientjes en Antje Jans de Vries.
Uit dit huwelijk:
1. Hiektjen Rijkels, geb. Kantens 1820, † Den Andel (Gem.Baflo) 24 mei 1847, tr. Warffum 24 okt. 1842 Klaas Rijkels Rijkels (VIb,3).
2. Antje Jans Rijkels, geb. Kantens 1821, tr. Warffum 20 mei 1844 David Willems Stollinga, geb. Menkeweer(gem.Bedum) 1817, Korenschipper, begr.?, zn. van Willem Jacobs en Maria Davids Vos.
3. Jantje Rijkels, geb. Rasquert (Gem.Baflo) 1822, † ald. 8 sept. 1822.
4. Grietje Jans Rijkels, geb. Toornwerd(Gem.Middelstum) 1827, tr. Warffum 22 mei 1847 Jelte Egberts Bos, geb. Warffum 1822, zn. van Egbert Sijmens en Aaltje Ritzes Mulder.
5. Sijmen Jans Rijkels, geb. Toornwerd 1828, tr. Uithuizermeeden 6 nov. 1851 Trijntje Timens Bakker, geb. Uithuizermeeden 1820, gesch. echtg. van Pieter Roelfs Luurtsema.
6. Jantje Rijkels, geb. Toornwerd(Gem.Middelstum) 17 mei 1830, tr. Groningen 1 dec. 1853 Oewe Bulthuis, geb. Eenrum 10 febr. 1818, zn. van Johannes en Trientje Oewes van Duinen.
7. Stijntje Rijkels, geb. Rottum(Kantens) 1835, † Den Andel (Gem.Baflo) 23 jan. 1916, tr. Warffum 19 mei 1866 Jan van Dijk, zn. van Jan Azings en Aaltje Obbes Kraaima.

Notitie bij Jan Tjaarts: Landbouwer
Notitie bij David Willems: Korenschipper
Notitie bij de geboorte van Jantje: 14 dagen oud
Notitie bij het huwelijk van Jelte Egberts en Grietje Jans: Timmerman
Notitie bij Jelte Egberts: timmerman te Warffum
Notitie bij Oewe: Koopman

VIb. Rijkel Tjaarts Rijkels, geb. Warffum 13 april 1796, † Den Andel (Gem.Baflo) 23 juli 1850, tr. Warffum 6 maart 1814 Etje Jans Dijkhuis, geb. Kloosterburen 31 juli 1796, † Den Andel (Gem.Baflo) 15 juni 1857, dr. van Jan Freerks en Grietje Klasen Borgman.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Rijkels Rijkels, geb. Den Andel (Gem.Baflo) 13 aug. 1813.
2. Hijkjen Rijkels, geb. Den Andel (Gem.Baflo) omstr. 1817.
3. Klaas Rijkels Rijkels, geb. Warffum 1818, †?, tr. Warffum 24 okt. 1842 Hiektjen Rijkels (VIa,1).
4. Jan Rijkels, geb. Warffum 1821, † Den Andel (Gem.Baflo) 25 dec. 1826.
5. Grietje Rijkels, geb. Den Andel (Gem.Baflo) omstr. 1838, tr. Baflo 24 april 1862 Klaas Schinkel van Dijk, geb. Winschoten, zn. van Jan Antonis en Antje Pieters Schinkel.

Notitie bij Klaas Schinkel: Schoenmaker

IIb. Ulphert Peters Wyrsum, geb. Eenrum omstr. 1680, † ald. vóór 1741, tr. 1e Eenrum 1705 Trijntje Jacobs, geb. omstr. 1685, † Eenrum vóór 1713; tr. 2e Niekerk 15 nov. 1721 Foske Luitiens, geb. Niekerk, † Eenrum vóór 1741, dr. van Luitien Folkerts en Hilje Rengers; tr. 3e 19 sept. 1741 Anje Jansen, † vóór 1721.
Uit het eerste huwelijk:
1. Geertruid Ulpherts Wiersum, geb. Eenrum 1706, † 2 dec. 1761, tr. 27 maart 1737 Tonnis Clasen, geb. 1708, † 12 juli 1765.
2. Trijnje Ulferts Wiersum, geb. Eenrum 1707, †?, tr. 3 mei 1752 Tonnis Luijrts.
Uit het tweede huwelijk:
3. Pieter Ulferts Wiersum, tr. Dieuwertien Fockens.
4. Aukien Ulferts Wiersum, geb. Eenrum, † 1786, tr. 1758 Kars Douwens Ridder, † 1785.
5. Luitjen Ulferts, volgt IIIb.
6. Martjen Ulferts Wiersum, geb. Eenrum 1732, † Uithuizen 1794, tr. Egge Tiaarts, zn. van Tiaart Sywerts en Eltien Egges.
7. Jacob Ulferts, volgt IIIc.

Notitie bij Ulphert Peters: Landbouwer op Oldenhuis onder Eenrum 1720
Notitie bij het overlijden van Ulphert Peters: Boedelscheiding 1 Augustus 1754
Notitie bij Tonnis Luijrts: Landbouwer op Lutke Saaxum

IIIb. Luitjen Ulferts Wyrsema, geb. 1725, † Eenrum 31 okt. 1787, tr. 1e Kloosterburen 1749 Geelje Jans, geb. Kloosterburen; tr. 2e 16 april 1754 Martje Tjaarts, geb. Uithuizen 1730, † Baflo 11 okt. 1821, dr. van Tiaart Sywerts en Eltien Egges.
Uit het tweede huwelijk:
1. Eltje Luitjens Wiersum, tr. Eenrum 17 mei 1795 (echtsch. uitgespr.) Pieter Egges Boukema.
2. Ulfert Luitjes, volgt IVb.
3. Tjaart Luitjes, volgt IVc.
4. Foske Luitjes, volgt IVd.
5. Luitje Luitjens, volgt IVe.
6. Siewert Luitjens, volgt IVf.
7. Egge Luitjens, volgt IVg.

Notitie bij Luitjen Ulferts: Landbouwer op Oldenhuis en Doopsgezind Predikant of Vermaner te Rasquert.
Notitie bij het huwelijk van Martje Tjaarts en Luitjen Ulferts: Landbouwer op Oldenhuis onder Eenrum in 1765

Hij noemde zich ook Wyrsema
Notitie bij Pieter Egges: Landbouwer te Eenrum en Maire aldaar

IVb. Ulfert Luitjes Wiersum, geb. Eenrum 2 juni 1755, † Rasquert (Gem.Baflo) 25 okt. 1830, tr. 1e Elisabeth Jebbes Groendijk, geb. Uithuizermeeden 15 april 1768, † Den Andel (Gem.Baflo) 13 nov. 1843, dr. van Jebbe Aljes de (Roer) en Ida Jakobs (Groendijk); tr. 2e Uithuizen 20 sept. 1778 Eltje Tonnis, geb. Uithuizermeeden 28 febr. 1749, † Uithuizen 28 mei 1786, dr. van Tonnis Lulofs en Geertruid Derks.
Uit het eerste huwelijk:
1. Luitje Ulferts Wiersum, geb. Tinallinge 29 dec. 1798, † Wehe (Gem.Leens) 16 jan. 1841.
2. Jacob Ulferts, volgt Vd.
3. Ida Ulferts, volgt Ve.
4. Egge Ulferts, volgt Vf.
Uit het tweede huwelijk:
5. Geertruid Ulferts, volgt Vb.
6. Martje Ulferts, volgt Vc.

Notitie bij Ulfert Luitjes: Hij kocht en verkocht Edema aan zijn moeder Martje Tjaarts in 1793 .De Voornaam komt ook voor als Olfert. Herbergier te Tinallinge en Vermaner te Rasquert.
Notitie bij Luitje Ulferts: Veldwachter te Wehe

Vb. Geertruid Ulferts Wiersum, geb. 27 febr. 1780, † 14 dec. 1807, tr. Hindrik Pieters Huizinga, geb. Oldehove 19 okt. 1771, † Saaxumhuizen 6 juni 1817.
Uit dit huwelijk:
1. Stijntje Hindriks Huizinga.
2. Pieter Hindriks Huizinga.
3. Freerk Hindriks Huizinga.
4. Olfert Hindriks, volgt VIc.

Notitie bij Hindrik Pieters: Landbouwer Saaxumhuizen

VIc. Olfert Hindriks Huizinga, geb. Saaxumhuizen 1804, † Houwerzijl (Gem.Ulrum) 12 dec. 1870, tr. Anje Klaassen Lap, geb. Zuurdijk 18 dec. 1804, † Houwerzijl (Gem.Ulrum) 28 juni 1872.
Uit dit huwelijk:
1. Geertruid Olferts Huizinga.
2. Brechtje Olferts Huizinga.
3. Stijnje Olferts Huizinga.
4. Hendrik Olferts, volgt VIIa.

VIIa. Hendrik Olferts Huizinga, geb. Houwerzijl (Gem.Ulrum) 20 maart 1839, † ald. 25 sept. 1917, tr. Barbara Wristers Brugma, geb. Ulrum 1842, † Houwerzijl (Gem.Ulrum) 1 aug. 1926.
Uit dit huwelijk:
1. Ulfert Hendriks Huizinga.
2. Anco Hendriks Huizinga.
3. Freerk Hendriks Huizinga.
4. Klaas Hendriks Huizinga.
5. Anko Hendriks Huizinga.
6. Trijntje Hendriks Huizinga.
7. Anje Hendriks Huizinga.
8. Wrister Hindrik, volgt VIIIa.

VIIIa. Wrister Hindrik Huizenga, geb. Houwerzijl (Gem.Ulrum) 17 juni 1867, † ald. 2 sept. 1960, tr. Pieterke Meints van Kuiken, geb. Houwerzijl (Gem.Ulrum) 27 mei 1870, † ald. 19 sept. 1961.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrik, volgt IXa.
2. Aafke, volgt IXb.
3. Barbara, volgt IXc.
4. Tena, volgt IXd.
5. Meint, volgt IXe.
6. Alfred Huizinga, geb. Houwerzijl (Gem.Ulrum) 13 febr. 1909, † Grand Rapids,Kent Co,Michigan 27 mei 1979, tr. Mathilda Katerberg, geb. 26 maart 1913, † Grand Rapids,Kent Co,Michigan 5 dec. 1975.
7. Trijntje, volgt IXf.

IXa. Hendrik Huizinga, geb. Houwerzijl (Gem.Ulrum) 6 jan. 1894, † Grand Rapids,Kent Co,Michigan 4 dec. 1977, tr. Francis de Haan, geb. Houwerzijl (Gem.Ulrum) 24 dec. 1897, † Grand Rapids,Kent Co,Michigan 4 dec. 1977.
Uit dit huwelijk:

Xa. Wrister Fred Huizinga, geb. Houwerzijl (Gem.Ulrum) 3 juni 1919, † 3 maart 1963.
Zijn kinderen:
1. Sharon Huizinga.
2. Patricia Huizinga.

IXb. Aafke Huizinga, geb. Houwerzijl (Gem.Ulrum) 10 aug. 1896, † Assen 24 juli 1979, tr. Jan Toonstra, geb. Vierhuizen 25 sept. 1894, † Groningen 15 febr. 1968.
Uit dit huwelijk:
1. Eelke Toonstra.
2. Wrister Toonstra.
3. Pieterke Toonstra.

IXc. Barbara Huizinga, geb. Houwerzijl (Gem.Ulrum) 3 mei 1901, †?, tr. Henderikus Haaksema, geb. Grijpskerk 28 april 1901, † Assen 28 april 1963.
Uit dit huwelijk:
1. Wrister Haaksema.
2. Martje Haaksema.
3. Pieterke Haaksema.
4. Willemientje Haaksema.
5. Henderika Haaksema.
6. Aafke Haaksema.

IXd. Tena Huizinga, geb. Houwerzijl (Gem.Ulrum) 1 aug. 1903, † Grand Rapids,Kent Co,Michigan 28 aug. 1984, tr. Benjamin Draisma, geb. Grijpskerk 29 jan. 1895, † Chicago 18 april 1945.
Uit dit huwelijk:
1. Grata Draisma.
2. Frederick Draisma.
3. Nellie Draisma.
4. Sadie Draisma.
5. Thomas Draisma.

IXe. Meint Huizenga, geb. Houwerzijl (Gem.Ulrum) 26 aug. 1905, † Ulrum 12 aug. 1987, tr. Ulrum 17 mei 1934 Aaltje Buikema, geb. Ulrum 12 febr. 1906, † ald. 17 jan. 1985, dr. van Jan en Martje Rispens.
Uit dit huwelijk:
1. Wrister Huizinga.
2. Jan Huizinga.
4.( Henk) Hendrik Ulfert Huizenga   Click on my name for  Huizenga Genealogy                                          

IXf. Trijntje Huizinga, geb. Houwerzijl (Gem.Ulrum) 19 juni 1912, †?, tr. Meeme Scholtens, geb. Onstwedde 6 april 1907, †?.
Uit dit huwelijk:
1. Geert Scholtens.
2. Pieterke Scholtens.

Recent Photos

Recent Videos

2481 views - 0 comments
3768 views - 0 comments