Henk Huizenga - Sales Representative Ottawa Valley Harvestore Systems Promoting: Huizenga Genealogy and Male Choruses.

Promoting Huizenga Genealogy. Ulrum, Emigrating . Ottawa Carleton Male Choir and Dutch Treat Singers,

Olfert Hindriks Huizinga. was born on this Farm.  1804   Four Generations of Huizinga's lived there.  ( Saaksumhuizen)

Henk Huizenga  Winchester Canada

 

 

This is the Farm where my Great Great Grandfather Olfert Hindriks Huizinga was born 1804 in Saaksumhuizen Died in Houwerzijl

Today his house he build in Houwerzijl is still there and so is his son Hendrik Olfert Huizinga and his son Wrister Huizinga house all in Houwerzijl Please click on picture for Huizinga/Huizenga Genealogy

 

 

 

 Boerderij te Saaxumhuizen is de geboortewoning van Olfert Hindriks Huizinga. Olfert was 13 jaar oud toen zijn vader overleed, zijn moeder was al 10 jaar eerder overleden. De voogden van Olfert hebben in 1818 de boerderij verkocht voor 15500 gulden, wat toen een hoog bedrag was voor ongeveer 40 bunder land. Waar hij zijn jeugd heeft doorgebracht is onbekend. Op de boerderij hebben 4 generaties Huizinga gewoond. Als vrijgezel is Olfert in 1826 naar Houwerzijl vertrokken en is daar getrouwd met Anje Klaassen Lap. In 1834 heeft Olfert het huisje aan de Zwarteweg gekocht waar hij met Anje een kleine 40 jaar gewoond heeft. Het huisje is wat ruimer gebouwd dan de doorsnee arbeiders huisjes. Dat hij een dorskleed had voor koolzaad getuigt dat hij nog een paar centen had.

Als u meer wilt weten over Huizenga/Huizinga Genealogy ga naar       www.dirkhuizinga.nl/genealogie/  

 Belowe the house from Olfer Hendriks Huizinga (1804/1870) Below there the house from      his son Hendrik Olfert Huizinga (1839/1917) Below there  is the house from his son ( my Grandfather ) Wrister Huizenga (1867/1960)

 Click on picture for more info on Huizenga Genealogy starting at 1490 in the village Huizinge

                              

         

People on the  picture from L to R: Grandfather Wrister Huizenga with his Brothers Anko Huizinga and Ulfert Huizinga working in the field 1915? Women in the background from L to R are Anje van der Noord, Grand mother Pieterke Huizenga- van Kuiken, Gebke Delfstra- Hofman and Tunske Nanninga - van Straten.

Click on Picture for Huizinga Genealogy on  Face book!!

Olfert Hendriks Huizinga & Anje Klaasen Lap

 Great Great Grand Father Olfert Hendriks Huizinga Born 1804 Saaksumhuizen Died 1870 Houwerzijl

 Great Great Grand Mother Anje Klaasen Lap Born 1804 Zuurdijk Died 1872 Houwerzijl

For more on Huizinga Genealogy Click on pictures!

Click on picture for more info

Hendrik Olferts Huizinga & Barbara Wristers Brugman

Great Grand Father Hendrik Olferts Huizinga Born1839 Houwerzijl Died 1917 Houwerzijl 

Great Grand Mother Barbara Wristers Brugma. Born 1842 Ulrum. Died 1926 Houwerzijl

http://www.historischekringdemarne.nl/fotoboek/dorpen-houwerzijl-oude_foto                                                                                      See the House From Hendrik Olfert and Wrister Huizinga on the Bokke dijk

Click on Picture for more 

                                                    

Wrister Hendrik Huizinga & Pieterke Van Kuiken

   

  Video from Houwerzijl in 1950 .Look the way the person steps on his bicycle. Close to the end you will see my Grandfather together with his wife walking towards the camera.

 When Wrister Huizenga was born,The town Clerk wrote the name down as Huizenga. My Dad and his  brother Hendrik staued  the name Huizenga ,His Brother Ulfert  stayed with Huizinga.... (today i wish Dad would have stayed with Huizinga)

Grand Father Wrister Hendrik Huizenga. Born 1867 Houwerzijl Died 1960 Houwerzijl Grand Mother Pieterke Meints Van Kuiken. Born 1870 Houwerzijl Died 1961 Houwerzijl

Click on picture for more

 

 

Meint Huizenga & Aaltje Buikema

 

Please Click on  "Zeevoarder oet Olrom" to see the Video of the Willem Barendsz where my Father was on for 7months in 1948

                                           

                               Father Meint Huizenga. Born 1905 Houwerzijl, Died 1987 Ulrum

Mother Aaltje Buikema .Born 1906 Ulrum, Died 1985 Ulrum

 

Wedding picture of Mom and Dad

Click on picture for more

 Mom and Dad in 1940 picture taken in Coevorden

 

 Family picture: Meint Huizenga, (Frits) Wrister Huizenga, Jan Huizenga, Aaltje Huizenga Buikema, Pieterke Huizenga Groenendijk, Hendrik Ulfert Huizenga

Hendrik Ulfert Huizenga & Froukje Anna Luth

Henk (Hendrik Ulfert) Huizenga Born 1944 Ulrum

Fran (Froukje Anna) Luth           Born 1944 Ulrum

Please Notice the names changing from Olfert to Ulfert From Huizinga to Huizenga

Click on picture for more  

Mike ( Meint Wrister ) Huizenga

 In picture Fran , Mike, Archel. August 2010  www.henkhuizenga.com/mikehuizenganolimits.htm

                                                                              Son Meint Wrister Huizenga. Born 1968 Delfzijl Netherlands

Click on picture for more

Nanda (Johanna Geertruida) Huizenga-Wubs

Daughter Nanda Huizenga-Wubs. Born 1967 Delfzijl Netherlands

Richard Wubs. Born 1967 Ottawa

In Picture  Richard , Nanda , Fran

www.henkhuizenga.com/precisiondiesel.htm    www.henkhuizenga.com/nandawubshuizenga.htm         

Abel Huizenga on the left the Author of the Huizinga Genealogy my second Cousin

Huizinga/Huizenga Genealogy

Pieter Ulgers 1600 ?                                                                   Married to Grietje Hindriks   Children:
Hindrik Pieters
 
 
 
 Hindrik Pieters

Born: 9 FEB 1666, Tinallinge  Children:
Stijntje Hindriks
Jan Hindriks
Jan Hindriks
Stijntje Hindriks
Abel Hindriks
Jan Hindriks
Cornelliske Hindriks

Married to Corneliske Jans

 
 Jan Hindriks       

Born: 08 Oct 1700, Eenrum  Children:
Corneliske Jans
Hindrik Jans
Reintje Jans
Reintje Jans
Pieter Jans
Claas Jans             

Married to Hiltje Reijntjes

Died: , Saaksumhuizen
 
 Pieter Jans

Born: 08 Jun 1742, Saaksumhuizen          Children:
Jan Pieters Huizinga
Freerk Pieters Huizinga
Hindrik Pieters Huizinga
Hiltje Pieters Huizinga     

Married to Stijnje Freeks Scherphuis

Died: 08 Jan 1809, Saaksumhuizen
 
 
Hindrik Pieters Huizinga, geb. Oldehove 19 okt. 1771, † Saaxumhuizen 6 juni 1817. tr  Geertruid Ulferts Wiersum, geb. 27 febr. 1780, † 14 dec. 1807
Uit dit huwelijk:
1. Stijntje Hindriks Huizinga.
2. Pieter Hindriks Huizinga.
3. Freerk Hindriks Huizinga.
4. Olfert Hindriks, volgt VIc.


Notitie bij Hindrik Pieters: Landbouwer Saaxumhuizen
 

VIc. Olfert Hindriks Huizinga, geb. Saaxumhuizen 1804, † Houwerzijl (Gem.Ulrum) 12 dec. 1870, tr. Anje Klaassen Lap, geb. Zuurdijk 18 dec. 1804, † Houwerzijl (Gem.Ulrum) 28 juni 1872.
Uit dit huwelijk:
1. Geertruid Olferts Huizinga.
2. Brechtje Olferts Huizinga.
3. Stijnje Olferts Huizinga.
4. Hendrik Olferts, volgt VIIa.
 

VIIa. Hendrik Olferts Huizinga, geb. Houwerzijl (Gem.Ulrum) 20 maart 1839, † ald. 25 sept. 1917, tr. Barbara Wristers Brugma, geb. Ulrum 1842, † Houwerzijl (Gem.Ulrum) 1 aug. 1926.
Uit dit huwelijk:
1. Ulfert Hendriks Huizinga.
2. Anco Hendriks Huizinga.
3. Freerk Hendriks Huizinga.
4. Klaas Hendriks Huizinga.
5. Anko Hendriks Huizinga.
6. Trijntje Hendriks Huizinga.
7. Anje Hendriks Huizinga.
8. Wrister Hindrik, volgt VIIIa.
 

VIIIa. Wrister Hindrik Huizenga, geb. Houwerzijl (Gem.Ulrum) 17 juni 1867, † ald. 2 sept. 1960, tr. Pieterke Meints van Kuiken, geb. Houwerzijl (Gem.Ulrum) 27 mei 1870, † ald. 19 sept. 1961.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrik, volgt IXa.
2. Aafke, volgt IXb.
3. Barbara, volgt IXc.
4. Tena, volgt IXd.
5. Meint, volgt IXe.
6. Alfred Huizinga, geb. Houwerzijl (Gem.Ulrum) 13 febr. 1909, † Grand Rapids,Kent Co,Michigan 27 mei 1979, tr. Mathilda Katerberg, geb. 26 maart 1913, † Grand Rapids,Kent Co,Michigan 5 dec. 1975.
7. Trijntje, volgt IXf.
 

IXe. Meint Huizenga, geb. Houwerzijl (Gem.Ulrum) 26 aug. 1905, † Ulrum 12 aug. 1987, tr. Ulrum 17 mei 1934 Aaltje Buikema, geb. Ulrum 12 febr. 1906, † ald. 17 jan. 1985, dr. van Jan en Martje Rispens.
Uit dit huwelijk:
1. Wrister Huizenga
2. Jan Huizenga.
3. Pieterke Huizenga.
4. Hendrik Ulfert Huizenga.
Born: 20 FEB 1944, Ulrum
Married to Froukje Anna Luth  1966  July 19
Born Oct 4 1944     

Children  Johanna Geertruida and Mike Wrister Huizenga

Johanna Geertruida Huizenga  married to Richard Wubs
Cildren
Matthew
Robert
Chrstopher
Ryan
Tessa
Angela


Meint Wrister Huizenga   Partner with Archel     
 
 

 

 

Take note, My first  name Hendrik was used by Hindrik Peters in 1666, my second name Ulfert was used in 1669 by Auktien Ulpherts from there on it was used trough out by the Wyrsum;s and the Huizinga's 
                                                                                                                                                       Hindrik Pieters Huizinga, geb. Oldehove 19 okt. 1771, † Saaxumhuizen married Geertruid Ulferts Wiersum, geb.

I. Peter Dercks Wyrsum, geb. omstr. 1650, † Eenrum 11 aug. 1712, tr. 1669 Aucktien Ulpherts, geb. omstr. 1655, † Eenrum.
Uit dit huwelijk:
1. Jacob Peters Wyrsema, geb. Eenrum na 1669.
2. Eltien Peters, volgt IIa.
3. Ulphert Peters, volgt IIb.


Notitie bij Peter Dercks: Voor 1679 Landbouwer op Oldenhuis onder Eenrum.
Notitie bij het huwelijk van Aucktien Ulpherts en Peter Dercks: Ook mogelijk dat deze beide Huismerken 142 en 143 GDW behoorden tot de voorfamilie van Pieter Dercks

 

 

;

 

 

Buikema Geneolgy  Aaltje Buikema married to Meint Huizenga
:

Parenteel van Jan(Johan) Boeickema

IPrepared by Lambertus Medendorp.
 
Jan Boeickema 
Zijn zoon:
Jan, volgt II.

Notitie bij Jan(Johan): Landbouwer, genoemd bij Verponding in Vierhuizen in 1630

II. Jan Boyckema, geb. Vierhuizen omstr. 1625, † ald. 11 mei 1696, tr. Vliedorp 26 dec. 1654 Courtjen Rijpkes, geb. Vierhuizen omstr. 1630, † ald. vóór 1 dec. 1686, dr. van Rijpcke Allerts en Meijntjen.
Uit dit huwelijk:
1. Willem Jansen.
2. Grietjen Jansen Beuckema, geb. omstr. 1654, tr. 1e Vierhuizen 19 sept. 1681 Berend Melles, zn. van Melle Roelfs en Lubbechien Onnes; tr. 2e Pieterburen 8 mei 1692 Claes Lues.
3. Jan Boyckema, geb. Vierhuizen omstr. 1654, † ald. 1689, tr. 1689 Renske Klasen.
4. Rijcke Jans, volgt IIIa.
5. Ebeltje Jansen Bouckemaes, geb. omstr. 1662, tr. Westernieland 28 maart 1692 Cornelis Pieters.
6. Mentje Jans Boyckema, geb. na 1664, tr. 1e Cornelis Derks; tr. 2e Geert Thomas.
7. Rijpke Jans, volgt IIIb.

Notitie bij Jan: Landbouwer bij Beusum
Notitie bij Courtjen Rijpkes: Landbouwer op Beusum
Compareerde bij volmacht voor de Landdag der Ommelanden,1683, 1687, 1691, 1693, 1695.
Notitie bij Berend Melles: Landbouwer op Ewer,Zuurdijk
 
IIIb. Rijpke Jans Boykema, geb. Vierhuizen omstr. 1666, † ald. na 1756, tr. 1e Vierhuizen 1693 Grietje Pieters, geb. omstr. 1670, † Niekerk omstr. 1713, dr. van Pieter Auts en Willemke Hiddes; tr. 2e na 1716 Meiske Jacobs, geb. Zoutkamp(Gem.Ulrum), ged. Vierhuizen 5 febr. 1696, † ald. na 1756, dr. van Jacob Jans en Jantje Jurriens.
Uit het eerste huwelijk:
1. Coertje Rijpkes, volgt IVb.
 
Notitie bij Rijpke Jans: Landbouwer te Ulrum, later op Klein-Midhuizen onder Vierhuizen.
Vierhuizen 1733, Den 15 Dito Martij
Het hoogweerdig Avondmaal gehouden, hebben sig aen den Tafel des Heeren bevonden
Rijpke Jans Boukema Ouderling.
Zijlrichter van de Houw tussen 1725 en 1 9 1739
Notitie bij Jan Rijpkes: Landbouwer op "Wester-Aikema" te Niekerk
Notitie bij Cornelis Pieters: Bakker te Ulrum
Notitie bij Allert Rijpkes: Smid te Den Andel

IVb. Coertje Rijpkes Boykema, geb. Ulrum 7 juli 1698, † Hornhuizen 8 jan. 1773, tr. 1e 1 juli 1720 Albert Alberts, geb. omstr. 1695, † omstr. 1737, zn. van Albert Jans en Trijtje Popkes; tr. 2e Hornhuizen 13 juli 1738 Claas Garmts, geb. Kloosterburen.
Uit het eerste huwelijk:
1. Geeske Alberts, volgt Va.
2. Rijpke Alberts Beukema, ged. Hornhuizen 21 okt. 1725.
3. Jan Alberts Beukema, ged. Hornhuizen 11 april 1729.
4. Jan Buijkom, ged. Hornhuizen 16 sept. 1731, tr. Ulrum 1758 Martjen Okkes, geb. Warfhuizen (Gem.Leens).
5. Rijke Alberts(Noor), vol
 
Vb. Rijke Alberts(Noor) Beukema, ged. Hornhuizen 10 april 1735, † Wehe 3 febr. 1813, tr. 1e Anje Kars(tens), geb. Leens 1740; tr. 2e (ondertr. Leens 17 okt.) 1767 Grietje Fongers, ged. Vierhuizen 15 aug. 1741, † Wehe (Gem.Leens) 3 febr. 1813, dr. van Fonger Geerts en Feke Simons.
Uit het eerste huwelijk:
1. Biedje Rijkes Beukema, ged. Wehe (Gem.Leens) 13 maart 1763.
2. Albert Rijkes Beukema, ged. Wehe (Gem.Leens) 29 maart 1767.
Uit het tweede huwelijk:
3. Grietje Rijkes Beukema, ged. Wehe 7 aug. 1768.
4. Geeske Rijkes Beukema, ged. Wehe (Gem.Leens) 1 aug. 1773.
5. Rijpke Rijkes, volgt VIa.
 
VIa. Rijpke Rijkes (Buikema) Beukema, ged. Wehe (Gem.Leens) 7 dec. 1777, tr. Leens 26 dec. 1806 Aafke Jans (Helder) Heller, ged. Leens 20 mei 1774, † Wehe (Gem.Leens) 25 nov. 1844, dr. van Jan Pieters en Henfertje Kars.
Uit dit huwelijk:
1. NN (Buikema) Beukema, levenloze zoon, geb. Leens 15 jan. 1808.
2. Rijke Rijpkes, volgt VIIa
 
VIIa. Rijke Rijpkes (Beukema) Buikema, geb. Wehe 19 maart 1809, † 8 aug. 1864, tr. Eenrum 9 juli 1836 Aleijda Jans Borgman, geb. Warfhuizen (Gem.Leens) 13 aug. 1813, dr. van Jan Jakobs en Grietje Derks.
Uit dit huwelijk:
1. Jacob, Buikema volgt VIIIa 
 
VIIIa. Jacob Buikema, † Ulrum 8 okt. 1921, tr. Kloosterburen 24 juni 1865 Jantje Oosterhuis, geb. Ulrum 29 april 1836, † ald. 24 maart 1924, dr. van Martje Geerts Oosterhuis en wed. van Cornelis Veltkamp. (Begraven op het niewe Kerkhof)
Uit dit huwelijk:
1. Hendericus, volgt IXa.
2. Albertus, volgt IXb.
 
 
3. Jan, Buikema volgt IXc.
 Jan Buikema My Grandfather
IXc. Jan Buikema, geb. Hornhuizen 13 sept. 1869, † Ulrum 25 nov. 1939, tr. Ulrum 11 maart 1893 Martje Rispens, geb. Ulrum 8 mei 1871, † ald. 20 okt. 1942, dr. van Johannes en Jantje Wierenga.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes, volgt Xc.
2. Jacob, volgt Xd.
3. Jantje Buikema, geb. Vierhuizen(Gem.Ulrum) 20 juli 1897, † Ulrum 9 mei 1949, tr. Ulrum 21 mei 1919 Reitze Nieuwenhuis, geb. Kommerzijl, zn. van Elias en Antje Wijchers.
4. Janna Buikema, geb. Ulrum 28 juli 1899, tr. Ulrum 11 okt. 1923 Jacob Sloot, geb. Zoutkamp(Gem.Ulrum), zn. van Dirk en Aafke Dijkstra.
5. Ebertus Buikema, geb. Ulrum 1 okt. 1901, tr. Ulrum 13 aug. 1934 Eke Stob, geb. Ulrum, dr. van Hendrik en Geeske Dijk.
6. Eilko Buikema, geb. Ulrum 28 juni 1904, † ald. 13 nov. 1946, tr. Ulrum 26 mei 1931 Frouke Smit.
7. Aaltje Buikema Huizenga , volgt Xe.
8. Rika Buikema                                             Klaas Steigstra
9. Tina Buikema                                             Jan Haaima
 
Xe. Aaltje Buikema, geb. Ulrum 12 febr. 1906, † ald. 17 jan. 1985, tr. Ulrum 17 mei 1934 Meint Huizenga, geb. Houwerzijl (Gem.Ulrum) 26 aug. 1905, † Ulrum 12 aug. 1987, zn. van Wrister Hindrik en Pieterke Meints van Kuiken.
Uit dit huwelijk:
1. Wrister Huizinga.
2. Jan Huizinga.
3. Hendrik Ulfert Huizinga.geb 20 December 1944 Ulrum
4. Pieterke Huizinga.

 

Familie Beukema


Op bovenstaande kaart de vroegere woonomgeving van de Boijkema's.

Het wapen van de familie Boijkema, zoals deze voorkomt op de grafsteen van Jan Boijkema.

Links een zgn friese adelaar, een symbool dat in vele Friese, Groningse en Oost-Friese wapens voorkomt en ontleend is aan het wapensymbool van het Heilige Roomse Rijk ( Oud Duitse Rijk), dat in goud een zwarte dubbelkoppige adelaar voerde, rood getongd en rood geklauwd.
Rechts boven het huismerk A in zilver op een blauwe achtergrond. Huismerken dienden als handtekening op acten en bezittingen.
Rechts onder 3 groene klaverbladen op een zilveren achtergrond. De klaverbladen gelden algemeen als een boerensymbool, volgens sommigen een teken van eigengeërfdheid dat na 3 geslachten op dezelfde boerderij een feit geworden was.


Naam
Johan?
Jan Boijkema
Luij Sikkes Beukema
Jan Geerds
Alle Dreeuwes
Meindert Alles
Jelte Peters
Isebrand Peters
Berend Pieters Beukema
Jan Harkes
Eelke Feikes Beukema
Harm Jans (Buit) Beukema
Pieter Jacobs Beukema
Roelof Pieters Buikema/Oosterhof
Jacob Foppes Beukema

Diversen


Bronvermelding:

 

Original Birth Certificate from Hindrik Peters Huizenga 1666

title

Click to add text, images, and other content

Recent Photos

Recent Videos

2481 views - 0 comments
3768 views - 0 comments